Aizvadīta Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas Zinātnes nedēļa

09.04.2024
Ģeodēzija
Information prepared by
Ģeodēzijas departameta direktors Ivars Liepiņš

No 2024. gada 11. līdz 15. martam Ģeodēzijas departamenta speciālisti un Latvijas nacionālās grupas pārstāvji I.Liepiņš, J.Sakne, A.Keiselis, A.Priževoits un V.Zuševics piedalījās Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas (NKG) Zinātnes nedēļā Reikjavīkā, Īslandē. Zinātnes nedēļa ir reizi četros gados notiekoša visu NKG darba grupu sanāksme, kuras ietvaros tiek organizētas arī zinātniskās darbnīcas. NKG Latvijas nacionālā grupa organizē 2024. gada pavasara sēdi, kurā notiks Zinātnes nedēļas notikumu apskats.
Šī gada zinātniskās darbnīcas nosaukums “Ģeodēzija pārdefinēta? Atziņas par kvantu un MI pielietojumu”. Apskatīti kvantu sensoru darbības principi, kvantu akselerometra un atomu interferometrijas principi, kvantu gravimetrija praksē. Uzsvērta precīzu sauszemes gravimetrisko novērojumu nozīme. Sniegts ieskats mākslīgā intelekta pielietošanā ģeodēzijā un “dziļās mācīšanās” izmantošana datu pārtraukumu likvidēšanai GNSS laika rindās.
Darba grupas “Augstumi un ģeoīds” (WGHG) sanāksmē atzīts, ka ģeoīda modelēšanas tehnoloģija ir attīstījusies pietiekami tālu. Tālākais progress galvenokārt balstās uz iespējām veikt jaunus, liela apmēra, precīzus gravimetriskos novērojumus. Tam meklē finansējumu un lauka tehniķus. Prezentēts BalMarGrav projekts, sevišķi izcelts LĢIA paveiktais; mērījumu rezultāti, salīdzinoši starp labākajiem projektā. Prezentēta LĢIA pieredze sauszemes gravimetrijā 2022.-2023. gadā un pirmie gadi darbā ar CG-6 gravimetru. Darba grupas lielākais nākotnes projekts – NKG ģeoīds, kura izstrādē piedalīsies arī Latvijas nacionālā grupa.
Darba grupā “Atskaites sistēmas” (WGRF) izstrādāti rīki Python programmēšanas valodā ar mērķi atvieglot augstas precizitātes GNSS datu apstrādi. Šim nolūkam sagatavotajā Midgard bibliotēkā iekļauta laika un pozīcijas konvertēšana, plātņu kustību kalkulators, ievades/izvades datņu rakstītāji/pārveidotāji uz Bernese un Gipsy formātiem. Darbu turpina NKG analīžu centrs (NKG AC), kas apkopo un analizē dalībvalstu GNSS datu apstrādes risinājumus. Diskutēts kā paātrināt NKG transformācijas starp dalībvalstu nacionālajām atskaites sistēmām. 
Darba grupā “GNSS pozicionēšana” (WGGNSS) apspriesti reālā laika pozicionēšanas mērījumu veikšanas noteikumi; kā kopēja problēma novērota nepieciešamība izglītot arvien pieaugošo lietotāju skaitu RTK novērojumu metodikā. Tāpat NKG dalībvalstis uztrauc jautājums par Globālās navigācijas satelītu sistēmu signālu traucēšanu, slāpēšanu un signālu sagrozīšanu. Ziemeļvalstis dalījās ar pieredzi notikušajā “Jamming test 2023”; šāda veida tests plānots arī 2024.gadā. Tuvojoties Saules magnētiskās aktivitātes maksimumam, liela loma tika pievērsta jonosfēras un Saules magnētiskajām aktivitātēm. 
Darba grupā “Ģeodinamika un Zemes novērojumi” (WGGEO) prezentēti European Ground Monitoring Service (EGMS) jaunumi, izteikts aicinājums iesniegt datus. Ir iecere izveidot InSAR atstarotāju datubāzi; valstis apkopo līdzšinējo pieredzi InSAR infrastruktūras izveidē. Prezentēts glacioizostāzijas modeļa NKG2022GIA statuss. Šī gada novembrī plānots izlaist koda darba versiju atvērtai testēšanai. NKG20XXLU modelis – šobrīd aktīvi notiek darbs pie ievades GNSS datu pēcapstrādes.
Padziļinātu ieskatu Zinātnes nedēļā aicinām gūt Latvijas nacionālās grupas pavasara sēdē, kas norisināsies šī gada 17. aprīlī, Rīgas Tehniskās Universitātes Ģeomātikas katedrā, 565. telpā no 09:00 līdz 11:00. Saite uz sanāksmi tiks publicēta kā papildinājums šai ziņai.
Atgādinām, ka savu interesi par dalību Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijā var pieteikt, aizpildot iesnieguma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi NKGLVNG@gmail.com.

Saite uz NKG LNG sēdi https://rtucloud1.zoom.us/j/98280183886