Aģentūra turpina savu darbību NKG darba grupā “Atskaites sistēmas” kā pilntiesīga dalībvalsts

03.05.2023
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ģeodēzijas departaments

Marta mēneša beigās, laikā no 30. – 31. martam Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko datu kontroles nodaļas vecākais ģeodēzijas inženieris A. Keiselis piedalījās Ziemeļvalstu ģeodēzijas komisijas darba grupas “Atskaites sistēmas” (WGRF) sanāksmē Igaunijas zemes dienesta telpās, Tallinā, Igaunijā. 

Darba grupas “Atskaites sistēmas” ietvaros Aģentūras darbinieki turpina kopīgo darbu pie vienota, saskaņota, blīva un nepārtraukta ITRF risinājuma Ziemeļvalstu reģionam. Šāds risinājums ir nepieciešams dažādiem mērķiem, bet būtiskākais nacionālo atskaites sistēmu uzturēšanai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, kā arī precīzai sasaistei ar globālajām atskaites sistēmām. Tie ir arī būtiski dati zemes garozas kustību modelēšanai. Šo datu salīdzināšanas un analizēšanas rezultātā tiek iegūtas koordinātas, koordinātu ātrumi un to nenoteiktības, kas tālāk tiek izmantoti transformāciju izveidei starp koordinātu sistēmām  un citur. Kopš 2022. gada beigām NKG dalībvalstis pāriet uz jauno atskaites sistēmu IGS20, kā arī programmas Bernese versijas 5.4 izmantošanu aprēķinu veikšanā.

Darba grupai “Atskaites sistēmas” tika prezentēts Ģeodēzijas departamenta paveiktais 2022. gadā un sniegts ieskats 2023. gadā plānotajos un jau uzsāktajos Ģeodēzijas departamenta darbos, tai skaitā  par piešķirto kodu Latvijas Ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-2020 publiskajā ģeodēzisko datu, telpisko atskaites sistēmu, Zemes elipsoīdu, koordinātu transformāciju un saistīto mērvienību reģistrā (EPSG), par plānoto modernizēto Latvijas gravimetriskās atskaites sistēmu LAG-2019, par LatPos bāzes staciju izvietojuma optimizēšanu un jauna rekorda sasniegšanas pieslēgumu skaita ziņā 2022. gadā.

Neliels atgādinājums - Ziemeļvalstu ģeodēzijas Komisija (Nordic Geodetic Commission) jeb NKG ir starptautiska organizācija, kas apvieno ģeodēzijas speciālistus no Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Islandes un Baltijas valstīm. Kopš  2022. gada septembra Latvija ir atzīta par pilntiesīgu NKG dalībvalsti. NKG tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajiem piemēriem rezultatīvai starptautiskai zinātniskai darbībai, kuras darbības rezultāti tiek izmantoti tiešā veidā kā dažādi modeļi, tai skaitā ģeoīda modeļi, un pastarpināti kā  labākās prakses  piemēri, veidojot nacionālās koordinātu un augstumu sistēmas, kā arī citur.  Lai veicinātu NKG un ģeodēzijas atpazīstamību sabiedrībā, iesaistītu vairāk ģeodēzijas speciālistu NKG darbā un nodrošinātu plašāku starptautisko sadarbību ar NKG darba grupām, kopš 2023. gada sākuma uzsākts process NKG Latvijas nacionālās grupas izveidei un jau notikusi pirmā tikšanās ar Latvijas ģeodēzijas jomas pārstāvjiem.