Aģentūra piedalās projekta "Strūves maršruta tīkls" aktivitātēs

27.08.2019
Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ivars Liepiņš

Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra, kā Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes Latvijā priekšsēdētāja, līdzdarbojās starpvalstu sadarbības projektā “Strūves maršruta tīkls”. Projektā piedalījās nevalstiskā organizācija Madonas novada fonds, Ērgļu, Cesvaines un Madonas pašvaldības, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un pārstāvji no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas.

Projektā tika izstrādāti trīs izglītojoši tūrisma maršruti ap un caur Strūves ģeodēziskā loka punktiem “Sestu-kalns”, “Gaissa-kalns” un “Nessaule-kalns”. Punktu tuvumā esošajos tūrisma informācijas centros izvietoti trīs interaktīvie informatīvie stendi un unikālu piemiņas monētu kalšanas vietas.

22. augustā, Aronas pagastā, Madonas novadā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis un Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis, klātesot projekta “Strūves maršruta tīkls” dalībniekiem, Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūras vadībai, žurnālistiem un citiem interesentiem, kopīgi atjaunoja Strūves ģeodēziskā loka punkta “Nessaule-kalns” zīmes centru, tādējādi simboliski pabeidzot arī šī punkta atjaunošanu. “Nesaule-kalns” ir jau otrais Strūves ģeodēziskā loka punkts Latvijā, kura atjaunošanā piedalījusies Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Nesaules kalnā tagad atrodas jau trīs ģeodēziskās zīmes - rekonstruētais Strūves ģeodēziskā loka punkts “Nessaule-kalns”, globālās pozicionēšanas 1. klases punkts “Nesaule” (ierīkots 1956. gadā kā triangulācijas punkts) un tā kupicā novietotais 1904. gada triangulācijas krustakmens ar pilonu.

Projekta “Strūves maršruta tīkls” dalībnieki laika posmā no 21. līdz 23. augustam iepazīstināja vietējos interesentus un ārzemju viesus ar visiem trim Strūves ģeodēziskā loka punktiem un  loka savienošanu Latvijā. Tika atklāta tūrisma taka uz rekonstruēto punktu “Nessaule-kalns”, kā arī visi interesenti varēja izkalt piemiņas monētas. Aģentūras pārstāvji klātesošajiem sniedza tahimetrijas, nivelēšanas un globālās pozicionēšanas paraugdemonstrējumus, kā arī sniedza skaidrojumus par tūrisma maršrutā “No Strūves līdz GPS”, kas tika izveidots pie punkta “Nessaule-kalns”.

Sīkāka informācijas par šiem tūrisma maršrutiem pieejama Ērgļu, Cesvaines un Madonas tūrisma informācijas centros un tuvākajā apkārtnē. 

Video no “Nessaule-kalns” rekonstrukcijas: www.youtube.com/watch?v=e9mJRLge3xM