Aerofotografēšanas darbu gaita 2022. gadā

11.05.2022
Tālizpēte
Information prepared by
Pēteris Pētersons

Sadarbībā ar Polijas uzņēmumu Opegieka 2022. gada pavasarī ir uzsākti 8. cikla aerofotografēšanas darbi atbilstoši noslēgtajam līgumam un darbu plānojumam.

Aerofotografēšanas darbi tiek veikti Kurzemē. 

8. cikla aerofotografēšana norit ar vēl nebijušu izšķirtspēju valstiskā mērogā - 20 cm. Līdz šī gada beigām 20 650 km2 lielai teritorijai ir plānots pabeigt aerofotografēšanas datu ieguvi, pieņemšanu un apstrādi. 

Vairāk par aerofotografēšanu var lasīt LĢIA mājaslapas sadaļā "Ortofotokartes".