Zemes virsmas pārklājuma dati

Zemes virsmas pārklājuma dati

Zemes virsmas fiziskais un bioloģiskais segums, tostarp mākslīgu virsmu, lauksaimniecības teritoriju, mežu, (daļēji) dabisku platību, mitrzemju, ūdenstilpņu fiziskais un bioloģiskais segums. INSPIRE datu kopas par zemes virsmu. INSPIRE Zemes virsmas seguma datubāze nodrošina Latvijas zemes virsmas datus salīdzinot ar Eiropas datiem. INSPIRE Zemes pārklājuma slāņi tika pārveidoti no tādiem pašiem CLC 2012 kartes datubāzes slāņiem mērogā 1:100 000. Datubāzē tiek izmantota Eiropas Vides aģentūras Eionetdatu vārdiskās kodēšanas sistēma. Dati tiek publicēti, izmantojot WMS un WFS pakalpojumus.