WCS servisi

No 2015.gada jūnija piedāvājam lietotājiem jaunu datu saņemšanas veidu - tīmekļa pakalpi WCS jeb Web Coverage Service

WCS ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko rastra datu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā, ko ģenerē karšu serveris, izmantojot datus no ĢIS datu bāzes

WCS specifikācijas autors ir Open Geospatial Consortium (OGC)

Jaunākā  WCS versija ir 2.0.1., kas publicēta 2012.gada 12.jūlijā

Plašāka informācija par WCS pieejama Open Geospatial Consortium mājas lapā

WCS ir tiešslēgums LĢIA datubāzei. Veicot lejupielādi, lietotājs var norādīt apgabalu, kuram ir nepieciešami rastra dati, kā arī mainīt atsevišķas rastra attēla īpašības, piemēram, samazināt attēla izšķiršanas spēju, noteikt nepieciešamo lejupielādējamā rastra faila pikseļu skaitu rindās un kolonās

Dati no servera tiek padoti šādos rastra formātos: GeoTIFF, NITF, JPEG, PNG, JPEG2000 un HDF

WCS servisus atbalsta jaunākās ĢIS programmas ArcGIS, sākot ar versiju 10.2, un QGIS, sākot ar versiju v2.4, kā arī jaunākas MapInfo un GeoMedia programmatūras