Vietvārdu datubāze

Vietvārdu datubāzē tiek uzturētas ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas, gan cilvēku veidotiem.

Vietvārdu datubāzes darba versijā ir uzkrāti 170 tūkstoši nosaukumu, kas attiecas uz 127 tūkstošiem ģeogrāfisko objektu (2019. gada 1. marta dati). Informācija aptver visu Latvijas teritoriju, kā arī kaimiņvalstu pierobežas zonu.

Informācija par vietvārdu un atbilstošo ģeogrāfisko objektu:

  • pamatinformācija: pamatnosaukums; citi šī objekta nosaukumi, ja tādi ir (kā oficiālie, tā neoficiālie); ģeogrāfiskā objekta veids (ciems, upe, mežs u.c.) un tā stāvoklis (pastāv, nepastāv u.c.); administratīvi teritoriālā piederība (pagasts, pilsēta, novads); atrašanās vieta (koordinātas un iespēja apskatīt kartē):
  • papildu informācija: ziņu avoti (kartes, literatūra, teicēju stāstītais u.c.) un citāti no tiem; plašāks apraksts, t. sk. teikas, nostāsti u.c.

Vietvārdu datubāzes publiskā versija (8. izdevums) ietver datus tikai par Latvijas Republikas teritoriju. Lietotājiem tā bez maksas piedāvā: pamatinformāciju kopā ar samazināta apjoma papildu informāciju par vietvārdu un atbilstošo ģeogrāfisko objektu, datu meklēšanu un atlasi pēc dažādām pazīmēm - atrašanās vietas, objekta veida, nosaukuma daļas, nosaukuma statusa (ir vai nav oficiāls).

Iegūtos rezultātus var apskatīt, lejuplādēt vai izdrukāt, tā iegūstot dažādas datu kopas, piemēram, ezeri kādā pagastā, visi objekti, kuru nosaukums satur "kaln" vai kuru nosaukuma statuss ir oficiāls.

Noklikšķinot uz "Skatīt", iegūst vairāk ziņu par interesējošo objektu, kā arī iespēju to skatīt dažāda mēroga kartēs (poga "Atrašanās vieta kartē"). Noklikšķinot pogu "Skatīt karšu pārlūkā", atveras Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu pārlūks.

Vietvārdu datubāzes lietotnē pieejami jēdzienu skaidrojumi, kā arī saites uz normatīvajiem aktiem un ieteikumiem vietvārdu jomā, citu valstu vietvārdu datubāzēm, kā arī mācību un metodiskajiem materiāliem.

Datubāzes dati var būt noderīgi:

  • vietvārdu pareizai lietošanai;
  • dažādu vietvārdu vai ģeogrāfisko objektu atrašanai;
  • oficiālo vietvārdu apstiprināšanai;
  • mācību un zinātniskajam darbam;
  • karšu un plānu sagatavošanai un pārbaudei;
  • dažādu datu kopu un izziņas materiālu sagatavošanai u.c.

2018. gadā sagatavots informatīvais buklets "Vietvārdu datubāze".

Vietvārdu datubāze pieejama arī kā WMS pakalpojums (vairāk lasiet sadaļā Kartes/WMS servisi).