Vietvārdu datu bāze

Vietvārdu datu bāze

Vietvārdu datubāzē tiek uzturētas ziņas par vietvārdiem (ģeogrāfiskajiem nosaukumiem jeb toponīmiem) un tiem atbilstošajiem ģeogrāfiskajiem objektiem – gan dabas, gan cilvēku veidotiem. Vietvārdu datubāzes darba versijā ir uzkrāti 156 tūkstoši nosaukumu, kas attiecas uz 120 tūkstošiem ģeogrāfisko objektu (2017. gada 1. jūlija dati). Informācija aptver visu Latvijas teritoriju, kā arī kaimiņvalstu pierobežas zonu.

Pieejamās ziņas par vietvārdu un tam atbilstošo ģeogrāfisko objektu dati var būt noderīgi:

  • vietvārdu pareizai lietošanai
  • dažādu ģeogrāfisko objektu atrašanai
  • oficiālo vietvārdu apstiprināšanai
  • mācību un zinātniskajam darbam
  • karšu un plānu sagatavošanai un pārbaudei
  • dažādu datu kopu un izziņas materiālu sagatavošanai
  • u. c.

Koordinātu sistēma: Ģeogrāfiskā – WGS-84 (EPSG:4326)

Koordinātu pieraksts: DMS

Tekstu kodējums: Windows1257

ĢEOTELPISKIE DATI:

Nosaukums

Vietvārdu datu bāze

Datu atjaunošanas regularitāte

Regulāra, atbilstoši LĢIA ikgadējam darba plānam

Pieejamās valodas

Latviešu

Atrašanās vieta

Garums uz Rietumiem: 20,70

Platums uz Dienvidiem: 55,60

Garums uz Austrumiem: 28,50

Platums uz Ziemeļiem: 58,10

KONTAKTPERSONA:
Raimonds Vērpējs
raimonds.verpejs@lgia.gov.lv

DATŅU SARAKSTS
METADATI

DGN