Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes (VĢTDB) mērķis ir apkopot, uzkrāt un uzturēt aktuālu informāciju par Valsts ģeodēzisko tīklu.

Datubāze nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas pieejamību tiem, kam tā nepieciešama.

VĢTDB tiek uzkrāta gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.

VĢTDB datu publicēšanas aplikācijā iespējams veikt datu atlasi pēc lietotāja ievadītiem atlases kritērijiem. Datu atlases rezultātā tiek izveidots meklēšanas kritērijiem atbilstošo ģeodēzisko punktu saraksts ar minimālo informāciju par punktiem.

Ar atlases rezultātu sarakstā iekļautajiem punktiem iespējams veikt šādas darbības:

  • tekstuālo datu eksportēšana uz MS Excel gan visiem, gan lietotāja izvēlētiem punktiem;
  • datubāzē uzkrātās informācijas apskate lietotāja izvēlētiem punktiem;
  • ģeodēziskā punkta kartītes sagatavošana .pdf formātā un to tālāka apstrāde (izdrukāšana, saglabāšana) gan vienam, gan vairākiem lietotāja izvēlētiem punktiem;
  • aplūkot kartē lietotāja izvēlētu ģeodēzisko punktu.

Datubāzes lietošanas instrukcija pieejama datubāzes formas kreisajā malā sistēmas apraksta sadaļā "Lietotāja instrukcija".

Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze pieejama arī kā WMS pakalpojums.

Pieslēgties datubāzei