Leksikogrāfs Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā leksikogrāfu
Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

  • sagatavot, aktualizēt, precizēt un papildināt noteiktu teritoriju vietvārdu datus, kas nepieciešami lietošanai kartēs, plānos, Vietvārdu datubāzē u.c. Aģentūras produktos un pakalpojumos, nepieciešamības gadījumā veikt dažādos avotos pieejamu datu salīdzināšanu un analīzi, izmantojot gan lauka, gan kamerālās metodes;
  • veikt vietvārdu standartizāciju noteiktās teritorijās (pamatnosaukumu un paralēlo pamatnosaukumu izvēli, Aģentūras lēmumu projektu vai priekšlikumu sagatavošanu oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanai, maiņai vai vietvārda rakstības formas precizēšanai);
  • sagatavot vietvārdu datus iekļaušanai vārdnīcās, katalogos un citos izdevumos par toponīmikas tēmu, veikt tehniskus šo izdevumu sagatavošanas darbus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība ģeogrāfijā, valodniecībā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • pārzināt speciālas kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammas, lai sagatavotu vietvārdu datus (ArcMap, MS Access);
  • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

  • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1000 līdz 1190 eiro un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Leksikogrāfs".

Kontakttālrunis: 29449690

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti