Kartogrāfijas inženieris Speciālās ģeoinformācijas departamenta Militāro karšu nodaļas Tematisko karšu daļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā kartogrāfijas inženieri
Speciālās ģeoinformācijas departamenta Militāro karšu nodaļas Tematisko karšu daļā (uz nenoteiktu laiku)

  Galvenie amata pienākumi:

  • veikt korektūru tematiskajām kartēm un ģeotelpiskajiem datiem;
  • izmantojot citus ģeotelpiskos datus, veikt kamerālo dešifrēšanu vai datu sagatavošanu tematisko karšu sagatavošanas vai aktualizācijas vajadzībām;
  • veikt karšu sagatavošanu un noformēšanas korektūru civilajām topogrāfiskajām kartēm, kas atvasinātas no militārajām topogrāfiskajām kartēm;
  • veikt un kontrolēt ģeotelpisko datu topoloģisko sakārtošanu, atribūtu ierakstu pārbaudi un atbilstību kartes saturam, sasaisti ar citām datubāzēm un blakus esošo karšu lapu saskaņošanu.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • vēlama profesionālā pieredze kartogrāfijā;
  • pārzināt ģeotelpisko datu apstrādes programmas;
  • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 835 EUR, 2. kategorijai - 890 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 940 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 980 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1030 (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Kartogrāfijas inženieris Tematiskās kartes”.

  Kontakttālrunis: 26655063

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Dokumenti