Kartogrāfijas inženieris - informātiķis Speciālās ģeoinformācijas departamenta Militāro karšu nodaļas Topogrāfisko karšu daļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā kartogrāfijas inženieri - informātiķi
Speciālās ģeoinformācijas departamenta Militāro karšu nodaļas Topogrāfisko karšu daļā (uz noteiktu laiku)

  Galvenie amata pienākumi:

  • izmantojot speciālo programmatūru veikt liela mēroga (1:10 000) militāro, vidēja un maza mēroga (1:25 000 un mazāka) topogrāfisko karšu un to ģeotelpisko datu manuālu un automātisku apstrādi visās to sagatavošanas stadijās;
  • transformēt ģeotelpiskos datus uz citiem formātiem, dažādās koordinātu sistēmās, sagatavot dažādu mērogu izdrukas;
  • sagatavot topogrāfisko karšu apzīmējumus lietošanai ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammās;
  • tehniski sagatavot piekļuves Aģentūras ģeoinformācijas datubāzēm un datiem no informācijas sistēmām, kas nepieciešami topogrāfisko karšu sagatavošanas nodrošināšanai;
  • testēt un ieviest daļas darbā ģeotelpisko datu ražošanai nepieciešamās programmatūras vides iestatījumus.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • vēlama profesionālā pieredze kartogrāfijā;
  • pārzināt ģeotelpisko datu apstrādes programmas;
  • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

  Mēs piedāvājam:

  • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
  • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1200 līdz 1460 EUR un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

  Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Kartogrāfijas inženieris - informātiķis”.

  Kontakttālrunis: 22314415

  Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: pasts@lgia.gov.lv.

  Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

  Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

  Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

  Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

  Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

  Dokumenti