Ģeoinformātikas inženieris Informācijas un pakalpojumu nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000) 

konkursa kārtībā aicina darbā: ģeoinformātikas inženieri

Informācijas un pakalpojumu nodaļā (uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • pieņemt un reģistrēt pasūtījumus;
 • aprēķināt ģeoinformācijas pakalpojumu cenas atbilstoši cenrādim un sagatavot rēķinus;
 • sagatavot līgumu projektus un tāmes, kas saistīti ar ģeotelpisko datu sagatavošanu, izsniegšanu un ģeodēzisko pakalpojumu sniegšanu;
 • sagatavot ģeotelpiskos datus atbilstoši klientu vajadzībām, transformēt tos uz nepieciešamajiem formātiem;
 • sniegt klientiem konsultācijas par Aģentūras ražoto ģeotelpisko informāciju un pakalpojumiem, kā arī par to lietošanu, pieejamību un saņemšanu;
 • gatavot Aģentūras nosacījumus un atzinumus teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām atbilstoši jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • plānot Aģentūras mājas lapas attīstību un uzturēšanu, publicēt aktualitātes un informatīvo materiālu.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • vēlama pieredze darbā ar ģeotelpisko informāciju;
 • vēlama pieredze darbā ar klientiem;
 • pārzināt speciālo ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammu ArcGIS,
 • vēlama pieredze darbā ar grafiskajām datorprogrammām Bently Map, Microstation un Addobe Ilustrator ;
 • labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

 

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorijai: 835 EUR, 2.kategorija: 920 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 970 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorijai: 1030 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1080 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

 

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeoinformātikas inženieris IPN”.

Kontakttālrunis: 28655595

 

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

 

 

Dokumenti