Ģeoinformātikas inženieris Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā ģeoinformātikas inženieri
Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļā

Galvenie amata pienākumi:

  • veikt Aģentūrā sagatavoto ģeotelpisko datu gala kontroli – pārbaudīt to atbilstību specifikācijām un kvalitātes kritērijiem, sagatavot norādījumus kļūdu labojumiem, veikt sīku tehnisko kļūdu labojumus;
  • akceptētos ģeotelpiskos datus ielādēt Aģentūras produktu serverī;
  • sagatavot ģeoinformāciju, kas atšķiras no standartprodukta.

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • pārzināt speciālās kartogrāfijas un ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammas (ArcGIS, Bentley Microstation u.c.);
  • izpratne par pamatdarbībām ģeotelpisko datu sagatavošanai un aktualizēšanai;
  • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

  • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai: 810 EUR, 2. kategorijai: 870 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 920 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorijai: 980 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1030 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Ģeoinformātikas inženieris".

Kontakttālrunis: 26346486 vai 25668614.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti