Datortīklu un datorsistēmu administrators

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā datortīklu un datorsistēmu administratoru
Informācijas komunikācijas un tehnoloģiju daļā (uz nenoteiktu laiku) 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt serveru tehnikas un tīklu infrastruktūras uzraudzību un uzturēšanu;
 • sekot līdzi operētājsistēmas atjauninājumiem;
 • pēc Daļas vadītāja vai vecākā datortīkla un datorsistēmu administratora saskaņojuma uzstādīt Windows serveru atjauninājumus Aģentūras ražošanas un publicēšanas serveros;
 • īstenot Aģentūras monitoringa sistēmas attīstību un nepārtrauktu darbību;
 • veikt datortīklu (TCP/IP u.c.) uzturēšanas un apkalpošanas darbus;
 • sadarbībā ar citiem Daļas darbiniekiem ierīkot un paplašināt datortīklus;
 • veidot un konfigurēt virtuālos serverus un darba stacijas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība IKT jomā, elektronikā, matemātikā vai citā radniecīgā specialitātē;
 • pārzina specifiskus IKT infrastruktūras elementus un sistēmas, vispārējas zināšanas par IKT infrastruktūru kopumā;
 • vispārējas zināšanas par TCP/IP;
 • vispārējas zināšanas par VMware. lai veidotu un konfigurētu virtuālos serverus;
 • pārzina Windows/Linux komandrindas pamatiespējas, lai veiktu serveru uzturēšanu un kļūdu novēršanu;
 • pārzina specializēto programmatūru (ESRI, Bentley, Leica, Trimble u.c.) instalēšanu un konfigurēšanu;
 • vismaz 1 gada pieredze IKT jomā un ģeogrāfiski sadalītu datorsistēmu uzturēšanā;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1. kategorijai - 910 EUR, 2. kategorijai - 980 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1030 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3. kategorijai - 1100 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1150 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, O. Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Datortīklu un datorsistēmu administrators”.

Kontakttālrunis: 27863161

Pēc visu iesūtīto CV informācijas apkopošanas, par uzaicinājumu uz interviju sazināsimies individuāli.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumu atlases konkursam, lūdzam pieteikuma dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītājiem iepriekšējiem darba devējiem.

Dokumenti