Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju daļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ. nr. 90002065000)
konkursa kārtībā aicina darbā datorsistēmu un datortīklu administratoru
Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju daļā

Galvenie amata pienākumi:

 • patstāvīgi instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumprogrammas Aģentūras darbiniekiem, primāri to veicot caur programmatiskiem skriptiem, izmantojot PowerShell;
 • risināt nestandarta datorsistēmu veiktspējas un savietojamības izaicinājumus ģeotelpiskās informācijas ražošanā Aģentūrā, analizēt to cēloņus un struktūrvienības vadītājam iesniegt uzlabojumus;
 • novērst un atrisināt Aģentūras darbinieku (lietotāju) IKT darbu uzskaites sistēmā reģistrētos pieteikumus datorsistēmās un specializētajā ģeotelpiskās informācijas ražošanas programmatūrā (piemēram, ESRI, Bentley, Leica, Trimble);
 • veikt datorsistēmu pieslēgšanas un ierīkošanas darbus;
 • vecāko datorsistēmu un datortīklu administratoru vadībā iestatīt struktūrvienības vadītāja deleģētos virtuālos serverus un IS.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība datorzinātnes un informātikas nozarē;
 • pārzināt IKT infrastruktūras darbības principus, izprast datortehnikas un programmatūras uzturēšanas jautājumus;
 • vispārējas zināšanas par TCP/IP, OSI, lai spētu atkļūdot tīkla darbības traucējumus;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no 1140 eiro līdz 1360 eiro, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājas lapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības daļā, 25. vai 21. kab., Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: konkurss@lgia.gov.lv ar norādi “Datortīklu administrators".

Kontakttālrunis: 26346486.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: info@lgia.gov.lv.

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Dokumenti