Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® validēšanas pārskats

LĢIA no 2013. gada 15. oktobra līdz 2013. gada 22. oktobrim validēja globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu EUPOS-RIGA®.

Bāzes staciju koordinātas

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu aprēķinu, izmantojot Bernese v5.0 programmatūru.

Aprēķinā iegūto pastāvīgo bāzes staciju koordinātu un augstuma standartnovirzes ir līdz 0,4 mm. Atšķirības no EUPOS-RIGA® dotajām bāzes staciju koordinātām LKS-92 TM plaknē un ģeodēziskām (elipsoidālām) augstumu vērtībām ir līdz 0,11 mm.

Atšķirības plaknes (LKS-92 TM) koordinātām un ģeodēziskajiem augstumiem

Stacija Aprēķinātās koordinātas un augstumi Aprēķinātās atšķirības
  x (m) y (m) h (m) dx (mm) dy (mm) dh (mm)
KREI 321251,278 505410,487 41,462 0,002 0,000 -0,005
LUNI 311894,457 507088,301 49,984 -0,001 0,002 -0,004
SALP 302645,981 524265,964 73,418 -0,003 0,000 -0,011
VAIV 312895,924 479790,524 59,782 0,002 0,001 -0,008
VANG 315918,828 514011,979 67,205 0,002 -0,002 -0,009

Atšķirības telpiskām taisnleņķa koordinātām LKS-92 XYZ

Stacija Aprēķinātās koordinātas un augstumi Aprēķinātās atšķirības
  X (m) Y (m) Z (m) dX (mm) dY (mm) dZ (mm)
KREI 3175810,569 1419886,887 5328038,048 -0,004 -0,003 -0,003
LUNI 3182302,463 1424614,616 5322944,654 -0,002 0,001 -0,004
SALP 3182384,911 1443462,261 5317877,543 -0,003 -0,001 -0,010
VAIV 3192633,689 1399321,089 5323475,684 -0,006 -0,001 -0,006
VANG 3176404,583 1429570,732 5325144,070 -0,005 -0,004 -0,007

Validēšanā veiktais bāzes staciju koordinātu aprēķins apliecina to, ka sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu precizitāte atbilst Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa no 2013. gada 16. oktobra līdz 2013. gada 17. oktobrim veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® reālā laika kontrolmērījumus (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērējiem Leica GX1230 Nr. 455058 un Trimble R8 Model 2 GNSS Nr. SN4723134157.

Mērījumi veikti Rīgas pilsētā, Babītes, Mārupes, Ķekavas, Ropažu un Ogres novados. Mērījumos izmantoti 9 Valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 8 G2 punkti - Ķīšezers, Bāliņi, Bajārukrogs, Elkšņi, Ikšķile, Svelnieki, Skujas, Pavasari un viens Rīgas pilsētas globālās pozicionēšanas projektam RG2 piederīgs N1 punkts Rp 173.

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem katrā: pa 5 mērījumiem ar katru no FKP01, PRS01, PRS02 un PRS03 korekciju risinājumiem. Mērījumu intervāls 1 sekunde, ilgums līdz 5 intervāliem. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā 60 ar reālā laika korekcijām reģistrēti mērījumi.