Papes ezera un tā apkārtnes toponīmi

Liepājas rajona pašā dienvidrietumu stūrī, plašu niedrāju ielenkumā, ir paslēpusies kādreizējā jūras lagūna – Papes ezers, kas tagad ietilpst Papes dabas parkā. 20. gs. 80. gados ģeogrāfe un vietvārdu pētniece Ruta Avotiņa savāca interesantu materiālu par dabas objektu nosaukumiem šajā apvidū.

Varbūt daudzi no tiem jau ir piemirsti, ainava vai nosaukumi mainījušies, tomēr arī vēsture ir vērtība, sevišķi, ja tā ir dzimtā novada vēsture.

Piedāvājam R. Avotiņas rakstu, kas sagatavots, izmatojot Rucavas ciema Dambenieku māju saimnieka Miķeļa Pīlēna stāstīto par Papes ezera un tā apkārtnes vietvārdiem (pasvītrotos vietvārdus var „atvērt” Vietvārdu datubāzē. Nepasvītrotie nosaukumi pagaidām tur vēl nav iekļauti).