Ortofotokartes

Ortofoto ir zemes virsmas attēls, kuram novērsti visi sagrozījumi, kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā.

Aerofotografēšana

Ortofotokartes izgatavo no aerofotouzņēmumiem ar specializētām, šim mērķim domātām datorprogrammām.

Ortofotokartes izgatavo atbilstoši noteiktai karšu lapu nomenklatūrai.

Latvijā ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam (mēroga 1:10 000 karšu lapa atbilst 5 x 5 kilometriem dabā).

Visai Latvijas teritorijai ortofotokartes tiek sagatavotas TIFF formātā mērogā 1:10 000, bet atsevišķām teritorijām - pilsētām un blīvi apdzīvotām vietām – mērogā 1:2 000 vai 1:1 000.

Pēc neatkarības atjaunošanas visas valsts teritorijas aerofotografēšana mērogam 1:10 000 veikta pieces reizes.

Augstas izšķirtspējas ortofotokartes tiek sagatavotas ar šādu izšķirtspēju:

  • M 1:2 000 (izšķirtspēja 0,15 - 0,20 m)
  • M 1:1 000 (izšķirtspēja 0,10 m)

Aerofotografēšana šim mērķim tiek veikta 1 500 - 2 000 m augstumā.

Ortofotokartes tiek sagatavotas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ietver 1 x 1 kilometru lielu teritoriju.

Aerofotografēšana mēroga 1:2 000 vajadzībām veikta no 1994. līdz 2005. gadam, sākotnēji ar analogām kamerām, bet no 2002. gada arī ar digitālajām kamerām.