Latvijā atklāti jauni pilskalni

Kartogrāfija
Information prepared by
Andris Zelmanis

Pateicoties Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras lāzerskenēšanas (LiDAR) datiem Latvijā tiek atklāti jauni pilskalni.

2018. gada 26. jūnijā “Latvijas avīzē” tika publicēts Viestura Sprūdes raksts par divu iepriekš nezināmu pilskalnu atklāšanu Sēlijā (Latvijas Avīzes mājaslapa).

Kā šajā rakstā norādīts, tad Latvijā reģistrēti gandrīz 500 pilskalnu un to skaits turpina palielināties, pateicoties arheologiem un entuziastiem, kas izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sagatavotos LiDAR digitālā reljefa un virsmas modeļus, spēj atviegloti pārskatīt plašas teritorijas un atrast pilskalniem raksturīgas reljefa formas.

Šogad jaunatklātais Liepkalnu pilskalns, Pilskalnes pagastā.

Liepkalnu pilskalns

Latvijas LiDAR digitālā reljefa un virsmas modeļi tiek izgatavoti no aerolazērskenēšanas procesā iegūtiem punktu mākoņiem, kuri tiek apstrādāti un klasificēti pa līmeņiem. Visas Latvijas teritorijas aerolāzerskenēšana ir uzsākta 2014. gadā un šobrīd ir noskenēti un apstrādāti vairāk kā 65% Latvijas teritorijas. Visas Latvijas aerolāzerskenēšanu un datu apstrādi plānots pabeigt 2020. gadā.

LiDAR digitālā reljefa un virsmas modeļus bez maksas var apskatīt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu Pārlūkā.

Informāciju sagatavoja:
Andris Zelmanis
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta direktors
29219823