Infrasarkanā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)

Pakalpojums ietver infrasarkano ortofotokarti visai Latvijas valsts teritorijai ar 0,25 metru izšķirtspēju, kas iegūta no aerofotografēšanas datiem  laika posmā no 2016.-2018.gadam. Ortofotokarte ir piesaistīta LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Kartes lapu dalījums atbilst TKS-93  M 1 : 5000 kartes lapu nomenklatūras dalījumam. Aerofotogrāfēšanu veica sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu "Georeal".

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Atvērto datu licence

Dati ir pieejami GeoTIFF rastra formātā.

Karšu lapu lejupielāde:

 

Visas karšu lapas:

Aerofotografēšanas 6. cikls, 2016.-2018. g.