Infrasarkanā ortofotokarte 2016.-2018.g. (6. cikls)

Pakalpojums ietver infrasarkano ortofotokarti visai Latvijas valsts teritorijai ar 0,25 metru izšķirtspēju, kas iegūta no aerofotografēšanas datiem  laika posmā no 2016.-2018.gadam. Ortofotokarte ir piesaistīta LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Kartes lapu dalījums atbilst TKS-93  M 1 : 5000 kartes lapu nomenklatūras dalījumam. Aerofotogrāfēšanu veica sadarbībā ar Čehijas uzņēmumu "Georeal".

 

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

 

Dati ir pieejami GeoTIFF rastra formātā.

 

Karšu lapu lejupielāde:

 

Visu karšu lapu saraksts

METADATI