Melnbaltā ortofotokarte 1994.-1999. g. (1. cikls)

Aerofotogrāfēšanas 1. cikls, 1994.-1999. g.

Veikts 1994.-1999. gadā sadarbībā ar Zviedrijas firmu “Swedesurvey Oy”. 1994.-1995. gada aerofotografēšanas teritorijām ortofoto izgatavoja Zviedrijā Swedesurvey Oy”. 1995. gadā Daugavpils pilsētas un rajona aerofotografēšana tika veikta sadarbībā ar Dānijas Lauksaimniecības ministriju, aerofotografēšanas darbus veic firma “Kampsax-Geoplan”, bet ortofoto karšu izgatavošanu Valsts zemes dienests (VZD). 1997.-1999. gadu aerofotografēšanas ainu apstrāde un ortofoto izgatavošana tika veikta Latvijā, VZD. Aerofotografēšana veikta ar analogajām kamerām, iegūstot melnbaltās aeroainas M1:30 000. Sagatavotas melnbaltas ortofotokartes ar izšķirtspēju 1 metrs. Vienas digitālās standarta ortofotokartes lapas datnes ietilpība 25 MB. Latvijas austrumu robežai tika iegādāti 2000.-2001. gada IKONOSS satelītattēli.

Atvērto datu licence