Latvijas pilsētu un blīvi apdzīvotu vietu augstas izšķirtspējas ortofotokartes (1994. - 2002. gads)

Ortofotokartes M 1:2 000 (atsevišķās vietās – M 1:1 000) pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai.

Līdz 1999. gadam sagatavotās ortofotokartes ir melnbaltas, bet jaunākās – krāsainas.

Gadījumos, kad ortofotokartes sagatavotas par pasūtītāja līdzekļiem, to nodošana lietotājiem jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Augstas precizitātes ortofotokartes Latvijā sagatavo arī vairākas komercsabiedrības.