Latvijas - Baltkrievijas robežas karte M 1:10 000

Sastādīta laika posmā no 2006. – 2008. gadam.

Kartē ar apzīmējumiem attēlota robežlīnija, robežzīmes un apvidus situācijas elementi (1 km platā zonā uz abām pusēm no robežas līnijas), kas attēloti atbilstoši kartei sastādītajam klasifikatoram;

Karte sastāv no 40 kartes lapām.

Dati piejami SHP, DXF, AI un EPS formātos.

Karte izgatavota, izmantojot 2006. gada aerofotografēšanas materiālus.

Tā ir vienādleņķu šķērscilindriskajā Gausa – Krīgera projekcijā.

Krasovska elipsoīds.

Visās kartes lapās taisnleņķa koordinātu (km) tīkli ar piesaistītām skaitliskajām vērtībām divās koordinātu sistēmās – 1942. gada koordinātu sistēmā un LKS–92 (Latvijas koordinātu sistēma).

Katras sistēmas tīkla līnijas novilktas ik pa 10 cm (apvidū 1 km).