LatPos

LatPos reālā laika korekcijas saņemšanai lūdzam lietot šādus iestatījumus:

  • IP adrese - 91.216.2.20;
  • IP ports - 5001.

Mount points:

  • SITE - tuvākā stacija;
  • NETW-MAX - instrumentiem ar MAC korekcijas iespējām;
  • NETW-iMAX - instrumentiem ar Trimble VRS korekcijas iespējām.

GNSS bāzes staciju sistēma sastāv no 25 bāzes stacijām jeb GNSS uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uzkrājot uztvertos signālu datus un izplatot tos lietotājiem.

GNSS bāzes stacija nodrošina iespēju lietotāja GNSS uztvērējam noteikt koordinātas ar divu centimetru precizitāti reālajā laikā un ar piecu milimetru precizitāti, izmantojot uzkrātos datus.

Pieejami arī dati ilgākam laika periodam, kas ir izmantojami zinātniskiem mērķiem.

Bāzes staciju uztvērēji uztver NAVSTAR (NAVigation System with Timing And Ranging - ASV Aizsardzības departamenta GPS sistēma) raidītos signālus L1, L2 un L5 frekvencē un GLONASS (GLObaļnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema - Krievijas Aizsardzības ministrijas satelītu navigācijas sistēma).

LatPos sistēma ir tehniski gatava uztvert signālus arī no GALILEO (Eiropas GNSS sistēma) un BeiDo (Ķīna).

Stacijās uzstādītas ģeodēziskās antenas ar aizsargrinķiem (chokering) un kupolu virs tiem, kas samazina atstaroto signālu radīto traucējuma (multi path) efektu, kas pasliktina mērījumu precizitāti. Visas antenas uzstādītas vietās, kurās ir maksimālā debess pārredzamība un ir iespējams uztvert signālus no visiem iespējamiem satelītiem.

GNSS bāzes staciju koordinātas ir aprēķinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu.

Bāzes stacijās uzstādītie uztvērēji, nodrošinot pret neautorizētu piekļūšanu, ir ievietoti metāla skapjos. Katrs uztvērējs pieslēgts gan datora, gan elektrības tīklam. Barošanas bloks ar iebūvētu autonomo barošanas sistēmu nodrošina uztvērēja divu diennakšu nepārtrauktu darbību. Tas jebkurā gadījumā ļauj mērniekam saņemt pēcapstrādes datus.

Iebūvētā atmiņa spēj uzkrāt datus līdz septiņām diennaktīm. Datortīkla pārtraukumu gadījumos dati tiek uzkrāti uztvērējā, un, atjaunojot sakarus, tos lejupielādē LatPos sistēmas centrālajā serverī.

Katra stacija uztver satelītu signālus un uzkrāj uztverto informāciju stundu garās datnēs. Datnēs datu biežums ir viena sekunde. Vienas sekundes datnes tiek uzglabātas divus mēnešus. Ilgāku laika periodu tiek uzglabātas 5 un 30 sekunžu intervālu datnes.

Pieejami divu veida LatPos GNSS tīkla dati:

  • reālā laika dati (uzreiz noraidīti uz lietotāja GNSS uztvērēju);
  • pēcapstrādes dati datnēs, kas izmantojami precīzo koordināšu aprēķināšanai ar ģeodēziskām programmatūrām. 

LatPos GNSS tīkla uzkrātie satelītu dati pēcapstrādei pieejami LatPos interneta vietnē. Dati pieejami RINEX formātā, ko atbalsta visi GNSS sistēmu ražotāji. Datu saņemšanai nepieciešams reģistrēties.

Reālā laika datu saņemšanu aicinām pieteikt sadaļā E-pakalpojumi, aizpildot elektronisko pakalpojumu pieteikuma formu, vai pa e-pastu latpos@lgia.gov.lv