Latgales mazo sādžu nosaukumi

2013. gada janvārī ir iznācis IV starptautiskās Latgalistikas konferences rakstu krājums. Tajā publicēts LĢIA ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas darbinieces Otīlijas Kovaļevskas raksts "Latgales mazo sādžu nosaukumi kā kultūrvēsturiska vērtība un to saglabāšanas iespējas mājvārdu masveida piešķiršanas apstākļos”.

Rakstā skartas aktuālas ciemu nosaukumu saglabāšanas problēmas.

Rakstu krājums pieejams internetā.

IV starptautiskās Latgalistikas konference notika Poznaņā, 2011. gada 29. - 30. septembrī.

Prezentētais stenda referāts - Latgales mazo sādžu nosaukumi kā kultūrvēstures sastāvdaļa un to saglabāšanas iespējas mājvārdu masveida piešķiršanas apstākļos.