Krāsainā ortofotokarte 2013.-2015.g. (5. cikls)

rgb_5

Pakalpojums ietver krāsaino ortofotokarti visai Latvijas valsts teritorijai ar 0,4 metru izšķirtspēju, bet Rīgai un tās apkārtnei - ar 0,25 metru izšķirtspēju, kas iegūta no aerofotografēšanas datiem laika posmā no 2013. - 2015. gadam. Ortofotokarte ir piesaistīta LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Kartes lapu dalījums atbilst TKS-93  M 1:5000 kartes lapu nomenklatūras dalījumam. Aerofotogrāfēšanu veica sadarbībā ar Polijas uzņēmumu MGGPAero.

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Atvērto datu licence

Dati ir pieejami GeoTIFF rastra formātā.

Karšu lapu lejupielāde:

Visas karšu lapas:

Aerofotografēšanas 5. cikls, 2013.-2015. g.