Krāsainā ortofotokarte 2010.-2011.g. (4. cikls)

rgb_4

Pakalpojums ietver krāsaino ortofotokarti visai Latvijas valsts teritorijai  ar 0,5 metru izšķirtspēju, kas iegūta no aerofotografēšanas datiem laika posmā no 2010.-2011. gadam. Ortofotokarte ir piesaistīta LKS-92 TM koordinātu sistēmai. Kartes lapu dalījums atbilst TKS-93 M 1:5000 kartes lapu nomenklatūras dalījumam.

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Atvērto datu licence

Dati ir pieejami GeoTIFF rastra formātā.

 

Karšu lapu lejupielāde:

Visu karšu lapu saraksts

METADATI