Kartogrāfiskās metodes iespējas dienvidaustrumu Latgales sādžu nosaukumu un uzvārdu izcelsmes pētījumos

2015. gada 30. oktobrī Viļņā XII starptautiskā Baltistu kongresa ietvaros notika 8. Latgalistikas konference, kurā LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas speciāliste Otīlija Kovaļevska nolasīja referātu “Kartogrāfiskās metodes iespējas dienvidaustrumu Latgales sādžu nosaukumu un uzvārdu izcelsmes pētījumos”.

Darbā parādītas karšu izmantošanas iespējas un nozīme vietvārdu un uzvārdu izcelsmes pētījumos DA Latgalē. Šim nolūkam tika meklēti pēc iespējas senāki avoti ar Latgales vietu un personu vārdiem, mēģinot lokalizēt tos mūsdienu kartē un izprast, kā tie ir veidojušies. 16. – 18. gs. dokumentu analīze rāda, ka vairums ciemu (sādžu) nosaukumu ir saistīti ar uzvārdiem, savukārt uzvārdu veidošanās process Latgalē sācies jau 16. gs. un norisinājies līdzīgi kā Lietuvā un Polijā. Uzvārdi un ciemu nosaukumi pakāpeniski stabilizējušies līdz ar metriku grāmatu ieviešanu, biežajām 17. – 18. gs. revīzijām un kartogrāfijas attīstību.

Plašāks raksts publicēts Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta humanitāro zinātņu žurnālā "Via Latgalica" VII (2015) un internetā.