Informācija par nomas objektiem

Sludinājums par biroja telpu nomu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras vajadzībām Saldus novadā, Saldū

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 29.07.2021.
Būvju/telpu platība - 55 - 60 m2
Lietošanas mērķis - citas ēkas un būves
Līguma darbības termiņš - ne mazāk kā 2 gadi


Kuldīgas iela 84, Saldus

Nekustamā īpašuma adrese - Kuldīgas iela 84, Saldus, Saldus novads
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 84010010160
Būvju/telpu platība - 57,3 m2
Lietošanas mērķis - citas ēkas un būves 
Iznomātājs - AS "Gaso", reģ. nr. 40203108921
Nomas maksas apmērs - 5,23 EUR/m2 (bez PVN)
Līguma darbības termiņš - 14.08.2021. - 13.08.2024.


"Ozolmuiža", Dagdas pagasts

Nekustamā īpašuma adrese - “Ozolmuiža”, Dagdas pagasts, Dagdas novads
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 60540010084
Platība - 1093 m2
Lietošanas mērķis - zeme
Iznomātājs - Ruta Ostapko
Nomas maksas apmērs - 0,533 EUR/m2  
Līguma darbības termiņš - 20.05.2019. - 20.05.2020.