Ierobežojumu zonas ap militārajiem lidlaukiem un militārās aviācijas poligoniem

Pakalpojuma apraksts

Ierobežojumu zonu ģeotelpiskie dati ap militārajiem lidlaukiem un militārās aviācijas poligoniem, kuru ietvertajās teritorijās pieprasāma Aizsardzības ministrijas atļauja potenciāli bīstamo objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai (Ierobežojumu zonas).

Datu pieejamība

Dati pieejami ESRI File Geodatabase un SHP datu formātā, kā arī tīmekļa pakalpju (WMS un WFS) veidā. 
Dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS 92 TM.

Lietotāji

Ierobežojumu zonās ietverto teritoriju nekustamo īpašumu īpašnieki, pašvaldības, plānošanas reģioni un citas ieinteresētās personas par teritorijas izmantošanu un būvniecības ierobežojumiem šajās zonās.

Pakalpojuma pieejamība

Pakalpojums pieejams bez maksas.
Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas valsts teritoriju. 
Pakalpojums pieejams rakstot pieprasījumu uz e-pastu pakalpojumi@lgia.gov.lv

Datu licence

Atvērto datu licence (Creative Commons Attiecinājums 4.0 Starptautiskā publiskā licence).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojumu pieprasa, rakstot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai (LĢIA) uz e-pastu pakalpojumi@lgia.gov.lv, norādot iestādes nosaukumu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, nepieciešamības mērķi, saziņas kontaktpersonu un e-pastu.
  2. Pēc pieprasījuma saņemšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti piekļuves rekvizīti.
  3. Lietotājs var izmantot zemāk norādītās saites:

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 542 “Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti”.

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56. punkts.

METADATI