Hidrogāfijas tīkla pakalpojums

Hidrogāfijas tīkla pakalpojums

INSPIRE WMS pakalpojums hidrogrāfijas tēmai. Pakalpojums dod iespēju sagatavot datu attēlus INSPIRE hidrogrāfijas tīklam Latvijas teritorijā. WMS 1.3.0 standarti. Datu kopuma avots ir topogrāfiskā karte 1:50 000 mērogā.

INSPIRE hidrogrāfijas slāņi tika pārveidoti no tādiem pašiem Topogrāfiskās kartes datu bāzes slāņiem mērogā 1: 50 000. Datubāzē tiek izmantota starptautiskā standarta kodēšanas sistēma – DFDD (DGIWG funkciju datu vārdnīca). Turklāt notiek arī militārās versijas izgatavošana, ko datu lietotāji var iegūt ESRI vektordatu formātos.