Ģeogrāfisko nosaukumu dati

Ģeogrāfisko nosaukumu dati

INSPIRE WFS ir ģeogrāfisko nosaukumu pakalpojums. Ģeogrāfisko nosaukumu dati tiek saskaņoti atbilstoši INSPIRE īstenošanas noteikumiem. Tāpēc Latvijas ģeogrāfisko nosaukumu datu kopai ir vienota struktūra ar citiem datiem, kas izveidoti INSPIRE tēmai visā Eiropā. Funkcijas ir attēlotas ar vektoru (punktveida) komponentu ar apzīmējumiem, kas satur plašāku nosaukumu informāciju. Datu kopuma pamatā ir Latvijas ģeogrāfisko nosaukumu datu bāze (Geonames).