Augstas izšķirtspējas slāņi 2012. g.

Augstas izšķirtspējas slāņi 2012. g.

2012. gads: augstas izšķirspējas slāņi – nodrošina informāciju par specifiskām zemes virsmas seguma īpašībām, un ir piemēroti zemes seguma/zemes izmantošanas kartēšanai, piemēram, CLC datu kopās. HRL tiek radīti no satelītuzņēmumiem ar 20 m izšķirtspēju, izmantojot automātiskās apstrādes un klasifikācijas, kas balstīta uz interaktīvajiem noteikumiem, kombināciju. Līdz šim ir noteiktas piecas tēmas, kas atbilst galvenajām CLC tēmām, t.i., sablīvēta augsne (necaurlaidība), koku blīvums un meža tips, (daļēji) dabiskie zālāji, mitrāji un pastāvīgas ūdenstilpes.