Atbildes uz jautājumiem

Jautājums: Vietvārdu datubāzē ir tāds termins “pamatnosaukums”. Ko tas īsti nozīmē?

Atbilde: Pamatnosaukums jeb galvenais nosaukums ir vietvārds, kas tiek ieteikts oficiālai apstiprināšanai un (vai) lietošanai, ja objektam nav oficiāla vietvārda. Tas ir nosaukums, ko toponīmikas speciālisti atzinuši par vispiemērotāko konkrētajam objektam, izvērtējot visus viņiem zināmos tā nosaukumus.

Atsevišķos gadījumos var būt divi pamatnosaukumi. Ja pamatnosaukums ir atšķirīgs no oficiālā vietvārda (jeb oficiālā nosaukuma), tad tas domāts ka ieteikums oficiālā vietvārda maiņai vai precizēšanai.


Jautājums: Izstrādāju tūrisma maršrutus. Kā apskates objekti būs iekļauti arī ezeri, taču dažiem ezeriem ir vairāki nosaukumi. Vai savā maršruta kartē varu likt tikai pirmo ezera nosaukumu un pie ezeru aprakstiem iekavās minēt arī otru nosaukumu? Vai tomēr abiem nosaukumiem jāuzrādās visur, gan kartē, gan pie ezeru aprakstiem? Kā būtu pareizāk?

Atbilde: Daudzu nosaukumu esamība vienam objektam ir Latvijā raksturīga parādība. Tas izveidojies objektīvu un "subjektīvu" iemeslu dēļ.  Vairāki nosaukumi rodas, piemēram, ja ezeru tā abās pusēs dzīvojoši cilvēki jau izsenis sauc atšķirīgi. Ezera nosaukums var mainīties vāstures gaitā –  ja mainās kāda pazīme, pēc kuras ezeru nosauc (piem.,  krastā izveidojas kāds ciems un ezeru sāk saukt pēc tā), vai arī cilvēku prātos mainās izpratne par to, kuras šī ezera pazīmes ir svarīgas (piemēram, kādā laikposmā cilvēkiem ir svarīgi, kādas zivis tur zvejo, citā –  ka ezers ir dūņains, vēl citā, ka pie ezera atgadījies kāds notikums u.tml.). Nosaukumu varianti dažkārt rodas dēļ rakstības kļūdām, pārcēlumiem no izloksnēm vai pārrakstot nosaukumu citā valodā. Gadās arī, ka kādā rakstītā avotā ezers tiek vienkārši nosaukts pēc tuvākās apdzīvotās vietas utt.

Tūrisma kartē iesakām kā pirmo likt pamatnosaukumu no Vietvārdu datubāzes (jo tas ir nosaukums, ko toponīmikas speciālisti atzinuši par vispiemērotāko konkrētajam objektam), iekavās pievienojot arī oficiālo nosaukumu, ja tas atšķirīgs, vai ļoti populāru citu nosaukumu – lai objekts būtu labāk atpazīstams. Savukārt ezeru aprakstos labāk būtu parādīt pēc iespējas arī citus nosaukumus (izvairoties no tiem, kas Vietvārdu datubāzē norādīti kā kļūdaini, vai arī tiem dodot līdzi attiecīgu piezīmi), jo  tūristus  var ieinteresēt arī savdabīgi nosaukumi, viņi var būt kaut kur lasījuši par šo pašu ezeru, bet ar citu nosaukumu. Viņiem interesants var šķist  fakts, ka ezeram ir, piemēram, 7 nosaukumi, vai pat kāda smieklīga kļūda, kas ieviesusies nosaukumā.