Asūnes pagasta vietas un vārdi 1772. gada dvēseļu revīzijā

2016. gadā no 30. novembra līdz 1. decembrim Rēzeknē notika 9. Latgalistikas konference, kurā piedalījās LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas speciāliste Otīlija Kovaļevska ar referātu “Asūnes pagasta vietas un vārdi 1772. gada dvēseļu revīzijā”. 

Autore iepazīstina ar 1772. gada dvēseļu revīzijas materiālu saturu, rādot, kādas iespējas tas sniedz noteiktas teritorijas vietvārdu izpētē. Aplūkotā teritorija atbilst Dagdas novada Asūnes pagastam 1939. gada robežās un aptver mūsdienu Asūnes, Ķepovas, kā arī daļēji Svariņu un Bērziņu pagastu. Materiāla analīzei izmantotas Excel programmas iespējas (datu strukturēšana, atlase, statistisko datu ieguve un apstrāde). Ar kartogrāfiskās metodes palīdzību meklētas sakarības starp sādžu nosaukumiem un uzvārdiem.

Raksts publicēts Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta humanitāro zinātņu žurnālā “Via Latgalica” VIII (2016), 37. – 56. lpp., un internetā.