Arhīvā pieejamā informācija

 • LR satelītkartes M 1: 50 000
 • Militārās satelītkartes M 1: 50 000
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000 (militārais variants)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (militārais un civilais variants)
 • JOG 1: 250 000
 • Kartes 1: 25 000 (Rīga, Daugavpils City Graphic)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 (Latvijas-Baltkrievijas, Latvijas-Krievijas robeža, pilsētas)
 • Topogrāfiskie plāni M 1: 2 000 (Rīga)
 • Ortofotokartes M 1:2000, 1:10 000
 • Pilsētu plāni, rajonu kartes (M 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000)
 • Topogrāfiskās kartes M 1 : 200 000 (1942.g.koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 100 000 (1942.g.koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 100 000 (1963.g.koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 50 000 (1942.g.koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 (1942.g. koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 (1963.g. koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (1942.g. koordinātu sistēmā)
 • Topogrāfiskās kartes M 1: 25 000 (1963.g.koordinātu sistēmā)
 • Apdzīvotu vietu plāni M 1: 2 000 (vietējā koordinātu sistēmā)
 • Apdzīvotu vietu plāni M 1: 5 000 (vietējā koordinātu sistēmā)
 • Latvijas ezeri M 1: 5 000
 • Baltijas jūra M 1: 10 000 (1942.g.koordinātu sistēmā)
 • Baltijas jūra M 1: 25 000 (1942.g.koordinātu sistēmā)
 • Latvijas karte M 1: 75 000
 • Valsts robežas starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku redemarkācija (robežas apraksts, robežas karte
 • M 1: 10 000, robežzīmju koordinātu katalogs, robežas robežzīmju abrisi)
 • Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas karte M 1: 5 000, robežas apraksts un koordinātu katalogs"
 • Nivelēšanas punktu augstumu katalogi
 • Ģeodēzisko punktu koordinātu katalogi
 • Poligonometrijas punktu koordinātu un augstumu tehniskās atskaites un katalogi pilsētām un citām apdzīvotām vietām