Digitālā augstuma modeļa pamatdati

LAS_shema

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m².

Dati pieejami LAS datu formātā.

Dati automātiski klasificēti pa līmeņiem:

  • zemes virsma;
  • zemā veģetācija;
  • augstā veģetācija;
  • būves.

Zemes virsmas līmenis precizēts manuāli.

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz Latvijas valsts Kurzemes, Zemgales un Latgales teritorijas.

Informācija par LAS datu lāzerskenēšanas laiku: shēma

Vairāk par digitālo virsmas modeli skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_5&txt_id=54

Karšu lapu lejupielāde:

Visas karšu lapas:

https://s3.storage.pub.lvdc.gov.lv/lgia-opendata/las/LGIA_OpenData_las_saites.txt

Metadati:

https://s3.storage.pub.lvdc.gov.lv/lgia-opendata/las/lidar_atvertajiem_datiem.zip