Digitālā augstuma modeļa pamatdati

LiDAR_DTM_majs_2020_ar_fonu

Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m². Dati pieejami par 2013. - 2019. gadam.

Dati pieejami LAS datu formātā.

Dati automātiski klasificēti pa līmeņiem:

  • zemes virsma;
  • zemā veģetācija;
  • augstā veģetācija;
  • būves.

Zemes virsmas līmenis precizēts manuāli.

Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.

Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz visu Latvijas teritoriju.

Vairāk par digitālo virsmas modeli skatīt šeit.

Karšu lapu lejupielāde:

 

Visu karšu lapu saraksts

 

Metadati