3. cikla (2007. - 2008. gads) ortofotokartes

Aerofotografēšana veikta 2007. - 2008. gadā sadarbībā ar Somijas kompāniju “Finnmap”.

Aerofotografēšana veikta ar digitālo kameru Vexcel “UltraCamX” (216 megapikseļi), lidojuma augstums – 7000 m.

Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (NIR) un melnbaltas (PAN).

Tiek sagatavotas krāsainas, infrasarkanas un melnbaltas ortofotokartes ar izšķirtspēju 0,5 m.

Lai samazinātu digitālās datnes apjomu, katra M 1:10 000 ortofotokarte tiek dalīta un uzglabāta četrās daļās (datnēs) atbilstoši M 1:5 000 karšu lapu nomenklatūrai, vienas datnes ietilpība ir 75 MB (melnbaltajām – 25 MB).

Aerofotografēšanas 3. cikla krāsainās un infrasarkanās ortofotokartes M 1:10 000 pieejamas TIFF formātā ar piesaisti LKS-92 TM koordinātu sistēmai.

Datnes atbilst M 1:5 000 karšu lapu dalījumam TKS-93 nomenklatūrā.