Paziņojums par Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes darbības pārtraukumu

30.04.2021
Ģeodēzija
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Saistībā ar Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes modernizāciju 5. un 6. maijā datubāze nebūs pieejama.