Paziņojums par Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes darbības pārtraukumu

04/30/2021
Ģeodēzija
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Saistībā ar Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes modernizāciju 5. un 6. maijā datubāze nebūs pieejama.