Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra saņem LATA atzinības rakstu

Pasākumi
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

2019. gada 31. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika divpadsmitā ikgadējā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) konference. Konferences galvenā tēma - kā valstij un privātajam sektoram veicināt uz atvērtām tehnoloģijām un atvērtiem datiem balstītu inovāciju radīšanu. Konferencē piedalījās dažādu nozaru pārstāvji, tai skaitā, IT, ģeoinformācijas un mērniecības speciālisti.

Konferences laikā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra saņēma atzinības rakstu nominācijā “Atvērtākā iestāde”. Šajā nominācijā tiek apbalvotas valsts, pašvaldību vai izglītības iestādes, kas savā ikdienas darbībā izmanto atvērtas tehnoloģijas, kas ir ieviesušas uz atvērtām tehnoloģijām balstītus risinājumus, piemēram, e-pakalpojumus vai atvērušas (padarījušas publiski pieejamus) noteikta veida datus. 

Aģentūra atzinības rakstu saņēma par vairāku ģeotelpisko pamatdatu kopu (digitālais reljefa modelis, topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 u.c.) atvēršanu, kā arī par bez maksas nodrošināto pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” (LatPos) reālā laika datu korekcijas pakalpojumu. Galveno balvu šajā nominācijā saņēma Centrālā vēlēšanu komisija par visu deputātu kandidātu un vēlēšanu rezultātu datu pieejamības nodrošināšanu atvērto datu formātā.

Plašāka informācija par konferences norisi LATA mājaslapā https://lata.org.lv/konference2019/.

LATA

LATA1

LATA pārstāvji un LATA balvu saņēmēji. Aģentūras pārstāvis, direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Valdis Bērziņš otrajā rindā otrais no kreisās.