Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros apstiprināts projekts “Igaunijas un Latvijas ģeodēzisko atskaites sistēmu vienādošana pierobežā, EST-LAT180” (GeoRefAct)

25.02.2021
Ģeodēzija
Information prepared by
Ivars Liepiņš

ES karogsInterreg logo

Projekts tiks ieviests partnerībā ar Igaunijas Zemes dienestu Maa-amet laika posmā no 2021. gada 11. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Virsuzdevums ir izstrādāt kopīgus augstas precizitātes ģeotelpisko datu konvertēšanas modeļus pierobežā starp Latvijas un Igaunijas ģeodēziskajām atskaites sistēmām – koordinātām, normāliem augstumiem un gravimetriskām vērtībām. Paredzēti visaugstākās precizitātes lauka mērījumi (globālā pozicionēšanā, nivelēšanā, gravimetrijā un kombinētajā tīklā), aprēķini, datu analīze un dažādu konvertēšanas modeļu izstrāde.

Projekta gaitā tiks izveidoti modeļi precīzu un saskaņotu atrašanās vietā balstītu ģeotelpisko datu ieguvei un pakalpojumu izveidei pierobežas teritorijā publiskai lietošanai, kas ievērojami vienkāršos dažādu infrastruktūras objektu un pakalpojumu attīstību. Veicinās ģeotelpisko datu izmantošanu vietējo pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā.

Valkas\Valgas pilsētu augstas precizitātes ģeodēziskā sasaiste un ģeotelpisko datu konvertēšanas modeļu izstrāde būs projekta galvenā kontroles vieta un būs pamats  augstas precizitātes atšķirību noteikšanai starp Latvijas un Igaunijas ģeodēziskajām sistēmām. Projekta rezultāti būs pieejami publiski bez maksas, lai tos izmantotu kā ģeodēzisko pamatu dažāda veida infrastruktūras objektu un vides projektu izveidei pierobežā.

Projekta kopējais indikatīvais budžets ir 500 000,00 euro, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras indikatīvā summa – 220 000 euro, no kuras ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums (85%) – 187 000 euro, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras līdzfinansējums (15%) – 33 000,00 euro.

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu