Satelītkarte

 

Satelītkarte

Satelītkarte ir veidota kā digitāla pamatne ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS) vajadzībām. Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: ūdensteces, satiksmes ceļi, zemes lietojums (ezeri, upes mērogā, apbūve, veģetācija u.c.), punktveida objekti (viensētas, baznīcas, torņveida būves u.c.), reljefs, administratīvās robežas, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi. Izejmateriāli sākotnējai kartes sastādīšanai – 1993. gada SPOT vidējas izšķirtspējas (10 m) satelītattēli, atjaunošanai 1994.-1999. gada aerofotografēšanas materiāli. Izgatavošanas periods 1994.-1998. gads, atjaunota 2001.-2002. gadā. Turpmāka kartes atjaunošana netiek plānota, jo tiek ražots un regulāri atjaunots precīzāks kartogrāfiskais materiāls – topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000.

GEOJSON
SHP
GDB
WMS 

WMTS
REST

PRIEKŠSKATĪJUMS