Pārskata karte mērogā 1:250 000

EuroRegionalMap ir topogrāfiska datu bāze mērogā 1:250 000, sagatavota Eiropas nacionālo kartēšanas un kadastra organizāciju apvienības EuroGeographics projekta ietvaros.

EuroRegionalMap datu bāzei ir 18 informācijas slāņi: administratīvās robežas, hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apdzīvotas vietas (ieskaitot to nosaukumus un iedzīvotāju skaitu), veģetācija, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži, dabas parki, nozīmīgi cilvēku veidoti un dabas objekti, ģeogrāfiskie nosaukumi (ietverti tikai tie nosaukumi, kas nav fiksēti objektu atribūtos), kā arī dažādi objekti (elektropārvades līnijas, torņi, u.c.).

Datu precizitāte - 125 m dabā.


Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotajām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem.

Tipogrāfiski tiražētā veidā karte izdota divas reizes:

  • 2008. gadā (1. izdevums);
  • 2012. gadā (2. izdevums).

Digitālie dati pieejami ESRI ArcGIS vektordatu formātos, kā arī rastra TIFF formātā ar vai bez piesaistes LKS-92 TM koordinātu tīklam.

Pārskata karte ir pieejama arī kā WMS pakalpojums. Serviss darbojas mērogu skalā no 1:55 001 līdz 1:499 999.

Latvijas pārskata kartes mērogā 1:250 000 2. izdevums digitālā formātā ir pieejams Atvērtajos datos šeit.