Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Latvijas republikas pārskata karte mērogā 1:250 000

Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem Tipogrāfiski tiražētā veidā karte izdota 3 reizes: 2008.gadā kartes 1.izdevums 2012.gadā kartes 2.izdevums un 2020. gadā 3. izdevums.

Latvijas teritorijas dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā ESRI coverage, geodatabase un SHP formātos Galvenais izejmateriāls – militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000 2.izdevums Izgatavošanas un uzturēšanas periods 2005.–2014.gads.

Atvērto datu licence

Kontaktpersona:

Toms Tensons
toms.tensons@lgia.gov.lv
 

Ģeotelpiskie dati:

GEOJSON (97,33MB)
TIFF (283MB)
ArcGIS File Database (121MB)
METADATI