Uzsākts pēdējais aerolāzerskenēšanas posms

Ģeodēzija
Kartogrāfija
Information prepared by
Informācijas un pakalpojumu nodaļa

Uzsākts pēdējais aerolāzerskenēšanas posms (Vidzemes reģions), lai nodrošinātu visu Latvijas teritoriju ar digitālā augstuma modeļa pamatdatiem.