Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes dibināšanas sēde

Ģeodēzija
Pasākumi
Information prepared by
Ivars Liepiņš

Piektdien, 11. maijā, Latvijas Kara muzejā notika Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes (turpmāk-Padome) pirmā dibināšanas sēde. Padomes sēdes atklāšanā uzrunas teica Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.  

Padomi veido pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 11 Strūves ģeodēziskā loka pašvaldībām un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras. Priekšsēdētāju ar rīkojumu ieceļ Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors, pašreiz, tas ir Ģeodēzijas nodaļas vadītājs Ivars Liepiņš.

Sēdē piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperti, pārstāvji no Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Ērgļu, Salas, Jaunjelgavas novadiem un Jēkabpils pilsētas. Vienbalsīgi tika pieņemts Padomes nolikums, ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis Jānis Sakne, un eksperti  - Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras Asoc.prof. Jānis Kaminskis un Asoc.prof. Māris Kaļinka. 

Padomes locekļi, apspriežot “Latvijas sektora pārvaldības plānu 2018. – 2023. gadam”, iesaistījās plašās, konstruktīvās un auglīgās diskusijās gan par kultūras un ģeodēzijas mantojuma saglabāšanu, gan par finansējuma piesaisti, gan par kopīgo un individuālo atbildību Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanā un attīstībā veicamajiem darbiem. Pārvaldības plāns galīgā redakcijā vēl netika pieņemta, bet nolema to izdarīt līdz 1. jūlijam. Padomes sēdes turpmāk plānots rīkot regulāri un atklātas, iesaistot visus Strūves ģeodēziskā loka entuziastus.

Informāciju sagatavoja:

Ivars Liepiņš
LĢIA Ģeodēzijas nodaļas vadītājs
Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētājs
26165678