"Ēnu diena" Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā

20.02.2020
Pasākumi
Information prepared by
Andris Zelmanis

2020. gadā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (turpmāk - LĢIA) Rīgā un tās reģionālajā nodaļā Valmierā viesojās 14 skolēni,  kas “ēnoja” 5 amatus, tostarp Kartogrāfijas departamenta direktoru, Tālizpētes nodaļas vadītāju, Ziemeļu nodaļas vadītāju, ĢIS un IKT nodaļas lietotājprogrammu izstrādātāju un vecāko ģeoinformātikas inženieri.

Rīgā "ēnot" Kartogrāfijas departamenta direktoru Andri Zelmani ieradās 5 skolēni: Armands Cepurītis (7. klase), Filips Martinsons (5. klase) un Kaspars Kļaviņš (7. klase) no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Gustavs Rencis no privātās vidusskolas “Laisma” (8. klase) un Raiens Lakučs no Rīgas 41. vidusskolas (6. klase).

A. Zelmanis zinātkāros apmeklētājus iepazīstināja ar LĢIA un sava departamenta darbu, uzdevumiem un ražotajām kartēm. Notika ekskursija pa LĢIA struktūrvienībām, kur skolēni vēroja kartogrāfu, fotogrammetristu un toponīmiķu darba procesus, darba vidi un tehnisko nodrošinājumu pie kartogrāfiskā materiāla sagatavošanas. Dalībniekiem tika parādīta LĢIA tipogrāfija, kur tika demonstrēta kartes poligrāfiskā iespiešana.

Skolēni uzzināja daudz interesanta un iepriekš nedzirdēta par ģeodēziju, kartogrāfiju un dažāda veida kartēm. Tas raisīja virkni jautājumu, saņemot speciālistu atbildes un profesionālus skaidrojumus. Atvadoties, "ēnotājiem" tika uzdāvinātas prezentāciju kartes.

Ģeotelpiskās informācijas sistēmu un Informācijas komunikāciju tehnoloģiju nodaļas (turpmāk - ĢIS un IKT nodaļa) Telpisko datu administrēšanas un kontroles daļas vecāko ģeoinformātikas inženieri Normundu Grīnfeldu “ēnot” ieradās Arvīds Gills no Rīgas valsts 2. ģimnāzijas 9. klases un Kristaps Mikāls no Kuldīgas Centra vidusskolas 12. klases. Sākotnēji jaunieši tika iepazīstināti par LĢIA kopumā - darbības virzieniem, produktiem, Karšu pārlūku un ģeomātikas nozari kopumā. Tika runāts par rastra datu un vektordatu struktūru, topogrāfiskās kartes mēroga 1:10 000 vienoto objektu katalogu, parādītas vizualizācijas iespējas. Tika demonstrēti sagatavoto karšu topoloģijas kļūdu meklēšanas rīki un kļūdu labošana. Nobeigumā kopīgi tika secināts, cik svarīgi ir sakārtot un uzturēt viendabīgus datus, lai, savietojot dažādus datus, iegūtu viennozīmīgas atbildes.

ĢIS un IKT nodaļas ĢIS daļas lietojumprogrammu izstrādātāju Edgaru Novicki “ēnoja” Linda Slapiņa no Dagdas vidusskolas 10. klases un Markuss Novickis no Zemgales vidusskolas 10. klases. Abi “ēnotāji” sākotnēji iepazinās ar LĢIA darbu kopumā, bet padziļināti ar ĢIS nodaļas un lietojumprogrammu izstrādātāja darbu. Skolēni tika iepazīstināti ar esošo projektu izstrādes gaitu, karšu servisu publicēšanu un to, kā tālāk nopublicētos karšu slāņus var programmatiski attēlot Web lapā vai aplikācijā. Tāpat “ēnas”, izmantojot ESRI JS bibliotēkas paraugus, izveidoja katrs savu vienkāršas dabas karšu aplikāciju.

Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļas vadītāja Sanita Beriņa nodrošināja kartogrāfa amata “ēnošanu”, un Valmierā viesojās divas „ēnas”: Roberts Goļmakovs no Valkas ģimnāzijas 11. klases, kuram bija vēlme izzināt kartes veidošanas procesu, un Veronika Tarane no Jaunmārupes pamatskolas 7. klases. Veronikai ikdienā labi padodas ģeogrāfija un ļoti patīk kartes, kuras vienmēr izpēta pirms ceļojuma.

Sākumā "ēnotāji" tika iepazīstināti ar LĢIA produktiem un pakalpojumiem. Tika prezentēts Karšu pārlūks, kurā saskatāmi pamatdati Latvijas teritorijai un ir iespēja veikt dažādas darbības, pielietojot rīkjoslas. Skolēni arī noskatījās īsfilmu par LĢIA. 

"Ēnotāji" izmēģināja iejusties kartogrāfa darbā un iepazinās ar topogrāfiskās kartes mēroga 1:10 000 sagatavošanas un aktualizēšanas procesiem. Skolēni paši izmēģināja savu roku karšu kamerālajā dešifrēšanā, izmantojot ArcGIS programmatūru. "Ēnotāji" zīmēja sev atpazīstamu teritoriju, savu māju, ceļu uz skolu vai veikalu. Viņi bija ļoti ieinteresēti, zinātkāri un atsaucīgi.

Tālizpētes nodaļas vadītāju Pēteri Pētersonu “Ēnu dienā” šogad apmeklēja 10. klases skoēni Artjoms Talerčiks no J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Laila Lūcija Salmiņa no Rīgas Ukraiņu vidusskolas un Ralfs Gabrāns no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas. Skoēni tika iepazīstināti ar fotogrammetrista profesijā veiktajiem uzdevumiem un pieejamajiem informācijas avotiem (satelīta attēli, aerolāzerskenēšanas un aerofotografēšanas dati). Lai labāk izprastu drona lidojumus, skolēniem tika demonstrēts drona lidojumus un tā attēlu apstrāde ar datorprogrammu palīdzību. Tāpat skolnieki tika iepazīstināti par drona lidošanas drošumu un tiesiskajiem aspektiem. Tika sniegta informācija par teritorijām, kur nedrīkst veikt lidojumus ar droniem. Ar atvērto datu palīdzību veicām Ralfa pārstāvētās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ievērojamā liepu dzīvžoga augstuma noteikšanu.